Wat is meridiaanyoga?

Meridiaanyoga is gebaseerd op een holistische visie. Kort gezegd gaat deze visie ervan uit dat alles in- en om ons heen verbonden is met elkaar en elkaar beïnvloedt. Dat geldt voor alle niveaus in ons lichaam-/geestsysteem èn onze omgeving. Meridiaanyoga is een praktische vertaling die meebeweegt met externe en interne ritmes. Taoïsme is de visie die ten grondslag ligt aan de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) waarin de meridianen een belangrijke plek hebben. Met meridiaanyoga werken we op de 12 meridianen uit de klassieke acupunctuur die òf over de arm òf over het been lopen. Wanneer het toegevoegde waarde geeft om het interne traject te kunnen ervaren, wordt bij een deel van de meridianen het klassieke meridiaantraject aangevuld met het traject vanuit Zen-shiatsu. Hierdoor ontstaat één lange doorgaande lijn.

 

Het verschil met yin yoga is dat hierbij alleen met de klassieke meridianen wordt gewerkt (incl. de zogenaamde ‘wondermeridianen’) en dat we bij de yin houdingen lang statisch in de houding zijn.

 

Meridiaanyoga werkt vanuit de beweging, adem en aandacht op deze lijnen die veelal verbonden zijn met spierketens.

 

De waarde van meridiaanyoga ligt niet in het bewijzen dat meridianen bestaan of een techniek, maar in het ontdekken van de innerlijke ervaring. Door deze bewegingen kunnen we steeds meer spanning loslaten en vertragen. De adem beweegt mee en zal ook vertragen en vrijer worden.  

Je gaat contact maken met een diepe laag in jezelf, voorbij woorden. Je kunt steeds meer verstillen en interne signalen en gevoelstonen gaan opmerken.

 

Elk meridianenpaar kent een eigen energie (Qi of Chi) en kwaliteiten die daarbij horen. Stap voor stap word je middels rustige houdingen en bewegingen meegenomen. Naast de gebruikelijke meridiaanstrekkingen werken we met klassieke asanas (yogahoudingen). De opbouw is pragmatisch om via spierketens directe de meridianen te kunnen ervaren. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat ze je in contact brengen met een specifiek gevoelsdomein van de Qi of een specifieke meridiaan. Stap voor stap word je meengenomen in hoe je je aandacht kan verbinden.

 

Meridiaanyoga wordt regelmatig in de lessen gentle yoga, in aparte workshops en in de eerstvolgende retraitedag aangeboden. Zie hiervoor de agenda.