Wat is yoga?

Yoga is een eeuwenoude  oosterse leer die tot op de dag van vandaag nog altijd actueel is. Yoga helpt je balans in je leven te brengen, waardoor je je lichamelijk en geestelijk vitaal voelt. 

Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuj’. Dit heeft verschillende betekenissen zoals  (ossen- of paarden)juk , verbinding maken en in evenwicht brengen. Een juk is aan de ene kant een werktuig om lasten te verlichten en aan de andere kant helpt het je om ver binding te maken tussen twee lasten en daarin evenwicht te zoeken. Je kunt yoga zien als een manier om lichter in het leven te staan, waardoor je beter in staat bent om evenwicht te vinden en in balans te komen. De oefeningen helpen je hierbij.

 

Er bestaan vele varianten in yoga. Bij Yoga Geldermalsen doen we o.a. Saswitha yoga, een vorm van hatha yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn, waarbij de adem de verbinding hiertussen vormt. Kenmerkend voor Saswitha Yoga is de centrale manier waarop de adem wordt gebruikt in de oefeningen. De combinatie van fysieke oefeningen, lichaamsbewustzijn en adem zijn erop gericht om geest en lichaam te leren beheersen. De uiterlijke en innerlijke beweging zijn in harmonie met elkaar en geheel prestatieloos.

Boomhouding